SabriScan Valmennukset - Arvovirtojen johtamista

SabriScan COACHING® on ketterien toimintatapojen ja ratkaisumallien valmentamista asiakkaidemme todellisiin huoliin ja tarpeisiin. Valmennusten kokonaisvaltaisuus ja käytännönläheisyys tuottavat asiakkaillemme toiminnallisen erinomaisuuden piirteitä. Asiakkaamme toimivat julkisyhteisöissä, palvelun- ja kaupan aloilla, sosiaali- ja terveydenhuollossa, teknologiateollisuudessa ja puolustushallinnossa.

Kun työyhteisössä on aika aloittaa todelliset toiminnalliseen erinomaisuuteen tähtäävät kehittämistoimet, kohtaavat ihmiset suurimmat haasteensa. Kuinka viedä muutokset pysyviksi, miten optimoida virtaus, aikaan saada imu ja vyöryttää ketterät toimintamallit ja LEAN koko organisaatioon? Kuinka muutosvastarinta voitetaan? Jaksavatko LEAN-kehittäjät ja muutosagentit työssään? Miten toiminta muutetaan ongelmia ja korjaustarpeita ennaltaehkäiseväksi? Mitä pitäisi tehdä, jotta asiakkaiden, työntekijöiden, sidosryhmien ja omistajien asettamat odotukset ylittyisivät jatkuvasti?

SabriScan COACHING® tarjoaa ratkaisun.

Analysoimme huolellisesti asiakkaan todellisen toimintaympäristön ja vaatimukset toiminnan kehittämiseen. Määrittelemme ja toteutamme näistä lähtökohdista asiakkaallemme parhaan ratkaisun käytännössä asiakkaillamme ja omassa teollisessa tuotantoympäristössä toimiviksi testatuin menetelmin.

Kansainvälisen autoteollisuuden palkitsema osaamisemme perustuu ketteriin SabriScan Method® ja SabriScanIdeal Process® -toimintamalleihin, jotka loimme ja ylläpidämme LEAN johtamiskulttuurin, AGILE viitekehyksen, ISO-standardien ja EFQM-erinomaisuusmallin avulla.

Kuinka voimme auttaa?

Keskus: +358 (0)19 760 220

Lean-Opex

Ilmoittautuminen