SabriScan asiakkaidensa kasvun mahdollistajana menestyksen tiellä.

Factory as a Service (FaaS), digitalisaatio, internetin yli käytävä kaupankäynti, erikoistuminen ja huippuosaamiseen perustuva ratkaisuliiketoiminta, piristyvä maailmantalous, valoisat näkymät Suomessa, muutospaineet. Nämä sanat ja ilmiöt siivittävät Sabriscan Oy:tä uudelle kasvun polulle.

Kuluneen vuoden aikana yritys vahvisti asemiaan kansainvälisen teollisuuden muottien toimittajana viemällä loppuun 1. vaiheen kasvurakenteensa Intiassa ja Romaniassa. Tytäryhtiöt ovat valmiina henkilökuntansa avustamina luomaan kilpailuetuja niin Suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin asiakkailleen. Uusia asiakassuhteita solmittiin Suomessa, keskeisessä Euroopassa ja Intiassa. Aasiassa toimivaa valmistusverkostoa vahvistettiin ja luotiin vankemmat edellytykset suurille toimitusvolyymeille. Verkoston kautta kyetään toimittamaan lähes 1000 muottia vuodessa, tuhansien työntekijöiden kapasiteetilla. Hyvä taloudellinen kehitys mahdollisti myös lisähenkilökunnan palkkaamisen Suomessa sekä uusien investointihankkeiden käynnistämisen Riihimäelle. Suomalaisten ja kansainvälisesti toimivien asiakkaiden tarpeisiin uusmuoteissa ja huoltotoiminnoissa kyetään reagoimaan nyt entistä paremmin.

Sabriscan Oy:n lastuavien työkalujen ja työstökoneiden maahantuonti ja myyntiliiketoiminta on vuosien saatossa löytänyt oman erikoistumisen uomansa ja vakaan asiakaskunnan. Vahva uskomme tulevaisuuteen ja Suomalaisten konepaja-asiakkaidemme positiiviset näkymät nopeuttivat päätöstämme perustaa 100% lastuavan teknologian myyntiin erikoistunut tytäryhtiö. BriCut Tools Oy:lle siirrettiin koko teknisenkaupan liiketoiminta. Palkitun ja menestyneen ratkaisuliiketoiminnan oheen on luotu nykyaikainen Internet-pohjainen, volyymikaupankäynnin mahdollistama ja erittäin alhaisen hintatason asiakkaille mahdollistama web-shop, jonka kautta konepajat saavat erittäin laajan teknisten työkalun valikoiman helposti hankittavaksi. BriCut Tools Oy aloittaa uuden rekrytointiohjelman vuoden 2017 aikana.

Sabriscan Oy keskittää voimiaan 100%sti muottiliiketoimintaan. Engineering-valmennuksin ja jatkuvalla maailmanlaajuisen toimitusketjun kehittämisellä varmistetaan maailmanluokan asiakaspalvelu. Lähitulevaisuuttamme siivittävät digitalisoitava projektien – ja tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaen asiakkaillemme reaaliaikaisen projektien seurannan. Uudet kone- ja laiteinvestointihankkeet käynnistetään vuoden 2017 aikana. Kansainvälistymistiimin kasvattaminen jatkuu vuoden 2017 aikana.

Suomen Asiakastieto OY:n paras mahdollinen AAA talousluokitus luo asiakkaillemme vastedeskin luotettavan kuvan toiminnastamme ja on osoituksena vastuullisesta ja kestävästä kehittämistyöstämme. Käytännön perusasioita johtamalla ja keskittymällä voidaan todistetusti pärjätä nykyaikanakin.  

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Kokkonen
jari.kokkonen@sabriscan.fi
puh +358 40 5146046