Menestystarina 1

Asiakas on tunnettu maailmanlaajuisesti huipputeknologiastaan, tietotaidostaan ja ratkaisukeskeisistä palveluistaan. He toimittavat merkittävällä markkina-osuudella ekstruusioteknologiaan perustuvia tuotantolinjoja kaapeli-, johto- ja putkivalmistajille.

LÄHTÖTILANNE:

Asiakkaan tuotekehitysosasto oli kehittämässä uusia radikaaleja innovaatioita. Ajatuksena oli yhdistää extruusio- ja kierrätysteknologia sekä vaativat koneistusmenetelmät. Visiona oli valmistaa tuotantolinjoja, joilla valmistettaisiin erilaisia profiileita muun muassa maailmanlaajuisen rakennusteollisuuden tarpeisiin. Profiilien raaka-aineena käytettäisiin puuta, muovia ja muita kierrätettäviä materiaaleja. Asiakas oli kuullut markkinoilta, että Sabriscan Oy:n liiketoimintamalli pystyisi auttamaan heitä innovaation toteuttamiseksi kannattavasti myytäväksi tuoteperheeksi.

RATKAISU:

Sabriscan Oy analysoi tuotteen valmistettavuuden (A3 ja digitaaliset menetelmät) ja suunnitteli tuotteiston vaatimille osille koko valmistusketjun sisältävän prosessikuvauksen ja siihen liittyvät kokeelliset testaukset sekä optimoi asiakkaan kanssa modifioimalla tuotteesta valmistettavan (DfM ja DoE). Valmistuksen aikana Sabriscan Oy simuloi ja ajoi sisään työntekijöiden moniosaamismallin kyseisille tuotteille sovellettuna (KATA). Valmistuksen tehokkuus aikaansaatiin lisäksi digitaalisen koneenrakennuksen keinoin simuloimalla ja ennakoimalla ilmiöitä etukäteen. Kompleksisen tuotteen laadunvarmistukseen kehitettiin toistettavat menetelmät. Monivuotisen hankkeen aikana valmistettiin kolmen eri tuotesukupolven tuotteet ja niihin optimoitiin menetelmät, joilla voitaisiin suorittaa myös massatuotanto missä päin maailmaa hyvänsä. Tuotteiden ympärille kehitettiin valmis teknologiastrategia ja osaamisalusta. Nämä voitaisiin tarvittaessa kopioida ja monistaa asiakkaan nimeämiin maihin. Teknologioita testattaessa yhdistettiin Suomessa oleva Sabriscan Oy:n testilaboratorio saksalaisten ja japanilaisten teknologiatoimittajien sovelluksiin.

TULOKSET:

Sabriscan Oy ratkaisi tuotantotekniset haasteet ja monimutkaisia tuotteita kyetään valmistamaan jopa miehittämättömänä sarjatuotannossa. Asiakkaan visio pystyttiin kaupallistamaan. Tulokset julkaistiin kansainvälisesti HighTech Finland -julkaisussa. Asiakas suoritti tulosten perusteella globaalin markkinaselvityksen. Tämän seurauksena Sabriscan Oy selvitti arvoketjun laajentamisen mahdollisuudet Aasian. Syntynyt selvitystyö on osana asiakkaan konsernijohdon pitkäntähtäimen liiketoiminnan suunnitelmaa.

 

Menestystarina 2

Asiakas on ajoneuvovalojen johtavia valmistajia maailmassa. He tarjoavat kokonaisratkaisuja tuotekehityspalveluista ajoneuvokohtaisesti räätälöityihin toimituksiin.

LÄHTÖTILANNE:

Asiakas halusi kehittää markkinoille täysin uudenlaisen valotuotteen, jossa yhdistettäisiin useita erilaisia uusia teknologioita. Lisäksi tuote tulisi valmistaa prosessimaisesti huomattavasti edullisemmin kuin mitä perinteiset valmistustekniikat mahdollistavat. Asiakkaan oma ydinosaaminen on valotekniikassa ja ruiskuvaluprosessin hallinnassa, mutta ei valmistettavuuden analysoinnissa ja työvälinevalmistuksen toimitusketjun hallinnassa. Asiakas lähestyi Sabriscan Oy:tä tietäen entuudestaan heidän pystyvän poikkeuksellisen tarkkoihin erikoiskoneistuksiin ja kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin.

RATKAISU:

Hankkeen alussa Sabriscan Oy teki asiakkaan kanssa vaatimusmäärittelyn käsiteltävästä ongelmasta. Näiden määrittelyiden pohjalta Sabriscan Oy teki oman analyysinsä (SIPOC, ISHIKAWA). Analyysistä jalostettiin hankesuunnitelma sekä yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma aikatauluineen (A3). Sabriscan Oy vastasi tuotteen valmistettavuusanalyyseistä (DFM), suoritti valmistuskokeet eri teknologioille (DoE) sekä selvitti ulkomaalaisen erikoismuoviraaka-aineen (sähköäjohtava muovi) valmistajan kanssa muovin valettavuuteen liittyviä seikkoja. Lopuksi kaikki yksittäiset tekniikat ja teknologiat suunniteltiin (PDCA) ja valmistettiin Sabriscan Oy:n toimesta yhdeksi työvälineeksi.

TULOKSET:

Tuloksena syntyi maailman ensimmäinen ruiskuvalamalla valmistettu valotuote. Tuote on monikomponenttituote, jossa ei tarvita laisinkaan sähköjohtoja. Tuotteessa yhdistyy lisäksi LED-teknologia ja kehittynyt optiikka. Valo kuluttaa huomattavasti vähemmän sähköä ja mahdollistaa lisäksi uudenlaisten tuotteiden suunnittelun. Asiakkaan tuote sekä Sabriscan Oy tuotekehityshankkeen mahdollistajana palkittiin kansainvälisen ajoneuvoteollisuuden myöntämällä maailman parhaan tuotteen palkinnolla ja huomionosoituksin.

 

Menestystarina 3

Asiakas on maailman johtavia hitsauslaitevalmistajia ja tuottavan hitsauksen ratkaisuntarjoajia. Heidän tavoitteenaan on soveltaa uusinta teknologiaa ja toimintamalleja ratkaisuissaan.

LÄHTÖTILANNE:

Asiakas oli suorittanut itse toimitusketjun hallintaa työvälineiden ja tuotevalmistuksen osalta. Toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi oli päätetty etsiä kumppanit, joille keskitettäisiin hankinnat. Tiedossa oli useita uusia tuotekehityksestä tulevia uutuusarvoa sisältäviä tuotteita. Kumppaneilla tulisi olla vahvaa osaamista tuotekehityshankkeista ja toimimisesta kansanvälisillä markkinoilla. Kykenevyys toimimiseen yhteistyöverkostoissa oli merkittävä valintakriteeri sopiviksi toimijoiksi. Tavoitteena oli luoda avoin ja läpinäkyvä verkosto, jossa tuotekehityksestä markkinoille -tuloaikaa saataisiin lyhennettyä samalla kun prosessin aikana syntyvää hukkaa (MUDA) saataisiin vähennettyä.

RATKAISU:

Asiakas oli päätymässä tiettyihin pitkäaikaisiin toimittajiinsa, joilla ei kuitenkaan itsellään ollut syvällistä osaamista eikä resursseja työvälineiden suunnitteluun, valmistamiseen, hankintaan ja huoltotoimiin. Yhteistyön testaamiseksi Sabriscan Oy toimitti pienimuotoisen erän uusien tuotteiden muotteja yhdelle valituista ruiskupuriste-valmistajista. Tämän pohjalta asiakas analysoi Sabriscan Oy:n seikkaperäisesti ja seuraava askel yhteistyössä alkoi. Sabriscan Oy suoritti uuden tuoteperheen tuotekehityksen alussa tuotteistolle valmistettavuusanalyysit (DFM) ja suunnitteli valmistus- ja toimitusketjun (SCM). Analyyseissä ja suunnittelussa käytettiin Sabriscan Method®-palvelukonsepteja, joiden sisältä löytyy suomalaisen ja aasialaisen kulttuurin yhdistävä LEAN-metodiikka. Kappaleet jaettiin ruiskuvalettavuuden mukaan kahteen kategoriaan, jonka mukaisesti valmistus suunniteltiin jaettavaksi suomalaisille muoviosien valmistajille. Sabriscan Oy antoi ”aivot” kaikille tarvittaville työvälineille. Layoutsuunnitelmien (aivot) kategorisoinnin perusteella valittiin valmistajat työvälineille, tässä tapauksessa Kiinasta. Sabriscan Oy koordinoi koko valmistusvaiheen aikaiset toiminnot asiakkaan puolesta ja varmisti tuotannon ylösajon Suomessa. Tuotannon kotiutuksen jälkeen Sabriscan Oy:n vastuulla on tuoteperheen elinkaaripalvelut (modifikaatiot, huollot, kehitys).

TULOKSET:

Asiakas voitti hankkeen aikana toteutetulla tuoteperheellä kansainvälisesti arvostetun iF Product Design Award –palkinnon. Muoviosien valmistus on tehokkaasti kyetty kotiuttamaan Suomeen samalla kuitenkin hyödyntäen aasialainen kapasiteetti ja markkinoille soveltuva hintataso. Toimitusten aikaiset virheet ovat vähentyneet merkittävästi ja kaikki tuotteet on saatu suunnitellussa aikataulussa myyntiin. Asiakkaan liikevaihto uusien tuotteiden lanseerauksen ansiosta on noussut yli 20% yli 100 M€:n rajan. Asiakas on palkannut kymmeniä uusia ihmisiä tuotannolliseen työhön Suomessa. Verkostossa toimivat suomalaiset muoviosien valmistajat on noteerattu AAA-sertifikaatein ja Paras-Yritys-tunnustuksin. Yhteistyön on haluttu laajentuvan seuraavaan kohdemaahan, Intiaan, johon Sabriscan Oy:n on haluttu luovan vastaavanlainen arvoketju.